Nam giới có thể trở thành hội viên danh dự của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

11:42 | 24/12/2020
Theo dự thảo điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi), người có uy tín, tầm ảnh hưởng, ủng hộ phong trào phụ nữ và hoạt động Hội có thể được công nhận là hội viên danh dự.

Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Hội LHPN Việt Nam có một số quy định mới. Theo đó khoản 2, điều 3 dự thảo quy định: "Người có uy tín, tầm ảnh hưởng, ủng hộ phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, tán thành điều lệ Hội và tự nguyện gia nhập Hội, được công nhận là hội viên danh dự".

Hội LHPN VN có thể công nhận Hội viên là nam giới - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN VN khóa XII

Nếu dự thảo này được thông qua, đồng nghĩa với việc nam giới cũng có thể trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN VN. 

Ban soạn thảo dự thảo điều lệ khẳng định, việc quy định về Hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có uy tín, có tầm ảnh hưởng, đóng góp tích cực và ủng hộ hoạt động Hội. Quy định cũng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, phù hợp xu thế chung đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong công tác tập hợp lực lượng, cộng hưởng sức mạnh của tiếng nói đại diện... Dự thảo được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN VN khóa XII. 

Thực tế nam giới cũng đã có một số người đảm nhận chức danh và tham gia công tác Hội. Theo thống kê, trong số 88.859 chi Hội trưởng phụ nữ trên toàn quốc đang có 63 người là nam giới đảm nhận vị trí này. Đây là những trưởng thôn kiêm nhiệm thêm chức danh chi Hội trưởng phụ nữ do chưa kiện toàn được nhân sự chi Hội trưởng tại 02 tỉnh là Điện Biên (32 người) và Lào Cai (31 người).

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn