Nhiều chương trình do Bộ đội Biên phòng triển khai mang lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào ở biên giới

23:17 | 04/08/2022
Thời gian qua, những chương trình do Bộ đội Biên phòng triển khai và phối hợp phù hợp với thực tiễn trên các tuyến biên giới

Ngày 4/8, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Đảng ủy BĐBP đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 572 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.

Thời gian qua, những chương trình do BĐBP triển khai và phối hợp phù hợp với thực tiễn trên các tuyến biên giới, có trọng tâm, trọng điểm với các chương trình, hoạt động mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, cho biết, nổi bất nhất trong thời gian qua là BĐBP đã triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo" giai đoạn 2013 - 2016 và giai đoạn 2017 - 2021, tổ chức Phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới.

Đồng thời tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 165 cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện; 517 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã. BĐBP còn tăng cường 311 cán bộ cho các xã biên giới; giới thiệu 2.388 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 1.806 chi bộ thôn, bản biên giới.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Biên phòng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao, cùng với cấp ủy các xã, phường, thị trấn biên giới đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiều chương trình do Bộ đội Biên phòng triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào ở biên giới - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

BĐBP cũng phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS như: Đề án "Bảo tồn và phát triển dân tộc Chứt" (tỉnh Hà Tĩnh); "Bảo tồn và phát triển bền vững dân tộc La Hủ" (tỉnh Lai Châu); "Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai" (tỉnh Nghệ An); tặng hơn 25.000 con bò giống cho người nghèo nơi biên giới; huy động kinh phí hơn 150 tỉ đồng thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"...

Thông qua Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", mỗi năm, các đơn vị BĐBP hỗ trợ gần 3.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường và nuôi dưỡng 359 học sinh mồ côi. Các cấp ủy đảng BĐBP cũng quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ là người DTTS...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, khẳng định: Thực hiện công tác dân tộc của BĐBP thời gian qua đã đạt được những kết quả, thành tích đáng khích lệ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân, thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới. Kết quả đó tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung và cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác dân tộc. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ của Quân đội nói chung, BĐBP nói riêng trong thực hiện công tác dân tộc.

Có chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề lớn về dân tộc, tôn giáo ở khu vực biên giới, trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS trong BĐBP và tham mưu tạo nguồn cán bộ là người DTTS cho các địa phương khu vực biên giới.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn