Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN lần thứ 12, khóa XII

09:41 | 27/12/2021
Sáng nay (27/12/2021), tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII, lần thứ 12. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Hội nghị.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp với các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tại điểm cầu chính tại Hà Nội và trực tuyến với các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tại một số điểm cầu địa phương.

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN lần thứ 12, khóa XII - Ảnh 1.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN khóa XII, lần thứ 12

Khai mạc hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho rằng, năm 2021, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã rất tích cực, chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất nhiều chương trình liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là những chương trình về bình đẳng giới. Những hoạt động của Hội LHPN Việt Nam đã được các bộ ngành, đặc biệt là Quốc hội ủng hộ, tiếp thu, nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống Hội trong điều kiện dịch bệnh diễn biến rất phức tạp.

Đây là hội nghị có nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Hội nghị nhằm xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa XII. Cụ thể: (1) Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; (2) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; (3) Dự thảo Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; (4) Việc kiện toàn nhân dự Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN khoá XII; (5) Dự thảo Chương trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN lần thứ 12, khóa XII - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trình bày dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN lần thứ 12, khóa XII - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trình bày Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN lần thứ 12, khóa XII - Ảnh 4.

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN lần thứ 12, khóa XII - Ảnh 5.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN lần thứ 12, khoá XII, đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã góp ý về các vấn đề liên quan và thảo luận về nội dung chương trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa XII, sẽ ra ngày 28 & 29/12/2021.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn