Nữ quyền - Giới và phát triển bền vững

16:21 | 19/08/2022
Đó là chủ đề Tọa đàm khoa học do Hội đồng Khoa học cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức chiều ngày 19/8 nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật những thay đổi, phát triển của khái niệm giới, bình đẳng giới và nữ quyền cho cán bộ cơ quan TƯ Hội, phục vụ quá trình chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan, những nội hàm khái niệm về giới, nữ quyền đã có những thay đổi mạnh mẽ, những tranh luận về giới và nữ quyền cũng thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trong khi đó, Hội LHPN Việt Nam luôn được coi là cơ quan có kinh nghiệm nhất về vấn đề bình đẳng giới, có kinh nghiệm nhất về lồng ghép giới nên đòi hỏi các cán bộ Hội cần hiểu và luôn cập nhật các kiến thức về giới cũng như các khái niệm nội hàm xoay quanh nó để vận dụng chủ động, sáng tạo và chính xác trong công việc. 

Nữ quyền - Giới và phát triển bền vững - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan - phát biểu tại tọa đàm

Tiến sĩ Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, diễn giả của buổi tạo đàm, mong muốn sẽ chia sẻ những điểm mới về giới, nữ quyền và phát triển bền vững. Điểm mới trước tiên là ở phương pháp tiếp cận về giới mới hiện nay, tiếp cận các vấn đề về giới liên quan đến nữ quyền và phát triển bền vững. Điểm mới nữa là nghiên cứu trong mối quan hệ đa chiều giữa giới - nữ quyền và phát triển bền vững.

Nữ quyền - Giới và phát triển bền vững - Ảnh 2.

Tiến sĩ Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - chia sẻ tại tọa đàm

Trước đây chủ yếu là nghiên cứu độc lập từng vấn đề này nhưng qua toạ đàm hôm nay, TS Dương Kim Anh muốn chia sẻ việc tạo ra một sự liên kết giữa nữ quyền, giới và phát triển bền vững. Cả 3 khía cạnh này đều dựa trên tiếp cận lấy con người làm trọng tâm. Phát triển bền vững cũng nhấn mạnh lấy sự phát triển con người làm trọng tâm. Bình đẳng giới cũng liên quan chặt chẽ đến con người. Khi nói đến nữ quyền, nói đến quyền phụ nữ trước hết phải nói đến quyền con người. TS Dương Kim Anh mong muốn, qua buổi toạ đàm, với lý luận về giới, sự phát triển lý luận xoay quanh các vấn đề giới gắn với vị trí công việc của mình thì mọi người có thể thúc đẩy nữ quyền, thúc đẩy giới và thúc đẩy phát triển bền vững.

Toạ đàm là diễn đàn khoa học mở, kết hợp giữa khái niệm, lý thuyết và áp dụng khái niệm trong thực tiễn công tác. Đây cũng sẽ là diễn đàn thường xuyên mà Hội đồng khoa học cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức trong thời gian tới. 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn