Phát động phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phòng chống xâm hại trẻ em

08:25 | 17/06/2020
Hội LHPN tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Hội LHPN, Ủy Ban nhân dân huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức lễ phát động “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết và phòng, chống xâm hại trẻ em” tại trường THPT Quế Phong.

Thông qua lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ; học sinh và nhân dân tại cộng đồng trong phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phòng chống xâm hại trẻ em tại địa phương đạt hiệu quả.

Nghệ An: Phát động phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phòng chống xâm hại trẻ em  - Ảnh 1.

Đông đảo học sinh tham gia hưởng ứng lễ phát động.

Tình trạng tảo hôn chủ yếu xảy ra ở các xóm bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà đối tượng chủ yếu là các em học sinh chưa nhận thức đúng về hôn nhân. Từ thực tế đó, trong những năm gần đây cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược công tác xây dựng gia đình bền vững. Ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nghèo nàn giúp nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống, xây dựng đời sống ngày càng văn minh.

Nghệ An: Phát động phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phòng chống xâm hại trẻ em  - Ảnh 3.

Đại diện học sinh trường THPT huyện Quế Phong hưởng ứng lễ phát động.

Tại buổi lễ phát động, Hội LHPN tỉnh Nghệ An, UBND và Hội LHPN huyện Quế Phong đã trao 6 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, với tổng trị giá 3. 000.000 đồng cho 6 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn