Quản lý, sử dụng tài sản công: Chậm vì vướng 

12:20 | 16/05/2019
Sau một năm triển khai, việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến nay vẫn chậm do gặp một số khó khăn, vướng mắc. 
Đó là nhận định của Bộ Tài chính trong báo cáo tại hội nghị trực tuyến “Đánh giá triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công” giữa bộ này và các ngành, địa phương diễn ra sáng 16/5 tại Hà Nội.
 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay mới có khoảng 50% Bộ, ngành, địa phương ban hành tiêu chuẩn, định mức về sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị, nên gây ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản. 
 
Tại hội nghị, nhiều ý kiến từ đại diện các địa phương cho rằng Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đang có những tồn tại bất cập
Đáng chú ý, một số bộ chuyên ngành như Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH chưa ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo nên các Bộ, ngành, địa phương không có cơ sở để xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
 
Bên cạnh đó, việc một số Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền, vẫn tiếp tục sử dụng quy định phân cấp đã ban hành trước thời điểm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành nên dẫn đến sai thẩm quyền khi quyết định mua sắm, thuê, sử dụng, xử lý tài sản công, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 
Tại hội nghị, nhiều ý kiến từ đại diện các địa phương cho rằng, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đang có những tồn tại bất cập. Cụ thể, chưa bao quát hết các đối tượng và phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý nhà, đất còn chưa hợp lý, việc xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp nhà, đất thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại các quyết định có liên quan chưa được rõ ràng, điều này gây khó khăn cho các địa phương khi triển khai.
 
Để tháo gỡ vướng mắc trên, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới sẽ tiến hành tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
 
Bên cạnh đó, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh khẩn trương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
 
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công từ khâu lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn