Quyền chứng thực di chúc của UBND xã

08:00 | 02/04/2016
Di chúc được lập tại UBND cấp xã phải tuân thủ những điều kiện theo qui định mới được coi là hợp pháp.

Hỏi: Ba mẹ tôi có một số tài sản là bất động sản. Dù hiện nay hai cụ vẫn khỏe mạnh, nhưng các cụ đang muốn lập di chúc để phân chia tài sản cho con, cháu. Hai cụ cũng muốn sau khi viết di chúc, các cụ sẽ đưa ra UBND xã để chứng thực phòng rắc rối về sau. Vậy xin Báo PNVN cho biết UBND cấp xã có quyền chứng thực di chúc không?

Lê Thị Hoài An (Bình Dương)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 657, Bộ luật Dân sự năm 2005 thì người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. Vì vậy, ba mẹ chị có quyền lựa chọn công chứng di chúc tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực bản di chúc của mình tại UBND cấp xã.

Còn Điều 658 Bộ luật Dân sự quy định thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trấn phải tuân theo thủ tục sau đây:

  1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn ký vào bản di chúc;
  2. Trong trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Căn cứ vào các quy định trên, UBND cấp xã hoàn toàn có quyền chứng thực di chúc cho ba mẹ chị.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn