Nữ Đảng viên giúp chị em làm giàu nhờ cây chanh không hạt

Nữ Đảng viên giúp chị em làm giàu nhờ cây chanh không hạt

Tham gia hoạt động cách mạng khi mới 16 tuổi, kiên trung khi bị bắt giữ tù đày, giữa thời bình nữ Đảng viên lại đi tiên phong đưa về địa phương giống cây mới giúp bản thân mình cùng chị em vươn lên làm giàu.
Loading...