Hà Nội hướng đến mục tiêu hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo

Hà Nội hướng đến mục tiêu hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo

Giai đoạn 2019-2025, Hà Nội sẽ hình thành thêm từ 2-3 vườn ươm doanh nghiệp và 3-5 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân, tạo không gian và hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.
Loading...