Vàng trong nước tăng giảm liên tục, có thích hợp để đầu tư vàng?

Vàng trong nước tăng giảm liên tục, có thích hợp để đầu tư vàng?

Giá vàng thế giới và trong nước điều chỉnh liên tục, tăng giảm liên tục, nhiều người tiêu dùng phấp phỏng: Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để đầu tư vàng?
Loading...