Thủ tục để công dân có xác nhận cư trú trong 1 ngày

07:45 | 20/07/2021
Theo Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06, công dân có thể thực hiện xác nhận cư trú tại công an cấp xã bất cứ đâu và thời gian giải quyết chỉ 1 ngày nếu có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn