Thủ tục tạm ngừng hoạt động với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

10:49 | 13/08/2020
Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, không còn khả năng duy trì hoạt động...

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện với mục đích tạm ngừng kinh doanh công ty trong khoảng thời gian nhất định nhằm mục đích ổn định lại công ty. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm, sau khi hết thời hạn thông báo nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm.

Doanh nghiệp gặp khó khăn hậu covid nên tạm ngừng hoạt động hay giải thể?  - Ảnh 1.

Dựa trên cơ sở pháp lý Điều 20 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Điều 57 Chương VII Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Nghị định 05/2013/NĐ-CP thì việc tạm ngừng kinh doanh cần tiến hành các bước cơ bản sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty: Thông báo theo mẫu về việc tạm ngừng kinh doanh theo mẫu văn bản tại Phụ lục II - 21 Thông tư 02/2019 về việc tạm ngừng kinh doanh 

Có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

Đối với công ty được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp cần nộp theo: bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-18 Thông tư 02/2019.

Thời gian doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi chính thức tạm ngừng kinh doanh.

Bước 2, Nộp hồ sơ: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3, Chờ phản hồi: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 57 Nghị định 78/2015 về việc đăng ký kinh doanh.

Bước 4, Chính thức tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty

Sau khi chính thức nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của công ty, doanh nghiệp sẽ tạm ngừng hoạt động từ thời gian được ghi trên thông báo. Mọi hoạt động kinh doanh sau ngày tạm dừng hoạt động đều phải dừng lại, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động sau ngày hết hạn tạm ngừng hoặc xin phép hoạt động trở lại trước khi hết hạn tạm dừng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn