Tiền Giang: Ưu tiên mô hình kinh tế tập thể, hộ kinh doanh có ý tưởng sáng tạo

21:12 | 26/04/2021
Theo Hội LHPN tỉnh Tiền Giang, trong năm 2021, Hội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hội viên.

Bên cạnh việc thúc đẩy tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực kinh doanh... duy trì và tổ chức Ngày hội "Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp" hàng năm theo chỉ đạo của Trung ương Hội.

Bên cạnh đó, tư vấn, giới thiệu phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn hiện có trên địa bàn tỉnh, các nguồn vốn do Hội quản lý, quan tâm đối với hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn có ý chí tiếp cận thị trường cũng như ưu tiên mô hình kinh tế tập thể, hộ kinh doanh có ý tưởng sáng tạo hiệu quả hoặc hộ tham gia vào các ngành nghề tạo ra sản phẩm chủ lực của địa phương.

Hội LHPN tỉnh cũng đã thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua cung cấp chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Ngoài ra, tổ chức tập huấn ý tưởng kinh doanh; Nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đối với hội viên, phụ nữ có nhu cầu, mong muốn khởi sự kinh doanh; kết nối hỗ trợ vốn, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của hội viên.

Hội LHPN tỉnh hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ban, ngành tham gia triển khai được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 200 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập 05 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; 100% doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và 200 doanh nghiệp của phụ nữ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã kết nối cùng Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang trợ vốn ưu đãi trên 20 tỷ đồng cho 1.154 lượt hội viên có nhu cầu; trao phương tiện sinh kế: Xe nước mía, xe bánh mì, dụng cụ kinh doanh quán ăn… tổng trị giá 250 triệu đồng cho 55 lượt chị em có nhu cầu.

Hội nâng cao sinh hoạt Câu lạc bộ "Nữ doanh nghiệp" ở thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công, duy trì hoạt động 12 Câu lạc bộ "Tiểu thương văn minh, lịch sự" thu hút 226 thành viên, củng cố 15 Câu lạc bộ nữ tiểu thương với 479 thành viên, hỗ trợ thành lập được 341 doanh nghiệp nữ,… Ngoài ra, còn thành lập 10 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, ngành nghề nông thôn do chị em phụ nữ quản lý.

Thông qua các chương trình hỗ trợ của Đề án đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, giúp chị em có điều kiện chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương. Nếu so với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Đề án 939 thì nhiều chỉ tiêu đã vượt cao như: Đã tuyên truyền đến 89% tổng số hội viên phụ nữ trên địa bàn, vượt 19% so với chỉ tiêu đến năm 2025; đạt 200% chỉ tiêu về thành lập hợp tác xã hoặc tổ hợp tác do phụ nữ quản lý...


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn