Từ khóa: chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế