Từ khóa: công bố quỹ khuyến học văn như cương - như một lời tri ân gửi đến cố nhà giáo đáng kính