Từ khóa: chủ tịch hội lhpn việt nam nguyễn thị thu hà