Từ khóa: chuyển các tín hiệu trong não bộ sang dạng văn bản