Từ khóa: chuyển thành công tín hiệu não bộ thành văn bản