Từ khóa: giả danh nhà báo để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông