Từ khóa: golfer đỗ thành trung giành giải thưởng hole-in-one