Từ khóa: hàng nghìn người tham dự khai mạc festival văn hóa truyền thống việt 2019