Từ khóa: hoảng loạn vì nhân viên khách sạn thiếu kinh nghiệm ứng báo cháy