Từ khóa: quý bình chia sẻ lý do lấn sân sang lĩnh vực mới