Từ khóa: sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ điều điều trị ung thư từ than tre.