Trung ương sẽ có 207 đại biểu trong Quốc hội khóa XV

11:48 | 04/02/2021
Ngày 4/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện công việc đúng tiến độ

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Ban công tác đại biểu thuộc UBTVQH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội LHPN VN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với 5 điểm cầu là: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Thanh Hóa.

Trung ương sẽ có 207 đại biểu trong Quốc hội khóa XV	 - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng đại của đất nước là tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Căn cứ kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV", ông Trần Thanh Mẫn thông tin.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các ban, bộ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tới hàng vạn cán bộ và những người trực tiếp làm công tác bầu cử.

"Đến thời điểm này các công việc đang tiến hành theo đúng quy định, lịch trình thời gian đã đề ra", ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Trung ương sẽ có 207 đại biểu trong Quốc hội khóa XV	 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại hội nghị

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3/2/2021 đến ngày 17/2/2021. Đây cũng là thời điểm diễn ra Tết cổ truyền của dân tộc. Để đảm bảo kịp tiến độ và phù hợp về mặt thời gian, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 4/2/2021. Hiệp thương lần 2 sẽ hoàn thành trước ngày 19/3/2021. Hiệp thương lần 3 hoàn thành trước ngày 18/4/2021.

Trung ương sẽ có 207 đại biểu

Trình bày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương là 207 đại biểu chiếm 41,4%; số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu chiếm 58,6%.

Trung ương sẽ có 207 đại biểu trong Quốc hội khóa XV	 - Ảnh 3.

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương được phân bổ theo cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu chiếm 44% và cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu là 73 đại biểu chiếm 14,6%.

Trình bày Tờ trình về Dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, số lượng đại biểu của tổ chức, đơn vị, cơ quan ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 207 đại biểu chiếm 41,4% (Khóa XIV là 198 đại biểu, chiếm 39,6%).

Cơ cấu đại biểu của các tổ chức, đơn vị, cơ quan ở Trung ương được giới thiệu bao gồm: Các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (Khóa XIV 11 đại biểu); Cơ quan Chủ tịch nước: 3 đại biểu (Khóa XIV 3 đại biểu); Cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 133 đại biểu (Khóa XIV là 114 đại biểu); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu (Khóa XIV 18 đại biểu); Lực lượng vũ trang: Quân đội là 12 đại biểu (Khóa XIV 15 đại biểu) và Công an là 2 đại biểu (Khóa XIV 3 đại biểu); Tòa án Nhân dân tối cao 1 đại biểu (Khóa XIV 1 đại biểu); Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 1 đại biểu (Khóa XIV 1 đại biểu); Kiểm toán Nhà nước: 1 đại biểu (Khóa XIV 1 đại biểu); Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (Khóa XIV 31 đại biểu) trong đó có đại biểu phụ nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu tái cử, đại biểu nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn