Báo động tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh đối với trẻ em

Nguồn: Vietnamplus
Danh mục: Kỹ năng
Việc sử dụng kháng sinh không đúng... và lạm dụng kháng sinh trong quá trình điều trị là một trong nhiều nguyên nhân làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh hiện nay.
Ý kiến của bạn