Bị bạo hành phải mang chứng minh thư mới được trợ giúp

Tác giả: PVH
Danh mục:
Trong tình huống nguy cấp, nạn nhân bị bạo hành lo thoát thân nhưng dự thảo Luật trợ giúp pháp lý lại yêu cầu có giấy tờ chứng minh mới được trợ giúp pháp lý. Bất cập này được đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy (Đoàn Thanh Hoá) nêu tại Quốc hội ngày 1/6.
Ý kiến của bạn