Cần minh bạch tình trạng giá điện ‘tăng rồi, tăng nữa, tăng mãi’

Tác giả: PVH
Danh mục: Xã hội
Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại hội trường Quốc hội sáng nay, 30/5, nhiều đại biểu bình luận về tình trạng giá điện chỉ thấy “tăng rồi, tăng nữa, tăng mãi”, không thấy giảm; trong khi người dân cần sự minh bạch, công khai và mong muốn được biết kết quả kiểm toán công khai giá điện tăng thời gian qua.
Ý kiến của bạn