Chần trứng bằng... màng bọc thực phẩm

Tác giả: Trà Li Nguồn: purewow.com
Danh mục:
Chần trứng nghe thì có vẻ dễ nhưng thực tế, đây lại là một trong những kỹ năng nấu ăn rất khó. Với thủ thuật cực kỳ đơn giản dưới đây, đảm bảo bạn sẽ trở thành một “nghệ nhân” chần trứng thực thụ.
Ý kiến của bạn