Chiếu hình 3D bằng vỏ đĩa CD và smartphone

Tác giả: Home Science Nguồn: Youtube
Danh mục:
Vỏ đĩa CD ngày nay có thể không còn dùng được vào việc gì nữa, ngoại trừ việc tạo nên một máy chiếu hình hologram đơn giản, rẻ tiền nhưng vẫn cho hình ảnh hấp dẫn.
Ý kiến của bạn