Chính sách ưu tiên lao động nữ có 'đầu voi đuôi chuột'?

Nguồn: Bộ LĐ-TB&XH
Danh mục: Xã hội
Chính sách ưu tiên cho lao động nữ đã được quy định ở nhiều văn bản pháp luật; nhưng lao động nữ, đặc biệt là lao động di cư vẫn khó tiếp cận được các dịch vụ công, chất lượng việc làm thấp, thu nhập không cao; việc thực thi chính sách pháp luật ưu tiên cho phụ nữ trên thực tế gặp nhiều khó khăn.

 

 

Ý kiến của bạn