"Chúng tôi cần được bảo vệ bằng tình yêu thương của con người"

Tác giả: Nhu Thụy Nguồn: Care International
Danh mục:
Đó là khát khao, là tâm tư của những phụ nữ bán dâm đang chịu nhiều sự phân biệt đối xử và định kiến. Xin đừng dập tắt ước mơ được trở về ngôi nhà bình yên, được sống trong một cộng đồng xã hội đầy ắp yêu thương của họ.
Ý kiến của bạn