Đám cháy khiến Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông thiệt hại như thế nào?

Tác giả: Linh Trần
Danh mục: Xã hội
Tổng diện tích nhà kho, xưởng khu vực xảy ra cháy khoảng 6.000m2, bao gồm: Kho compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư ngành xưởng,…
Ý kiến của bạn