Đề xuất tăng mức hỗ trợ để tăng đối tượng bao phủ bảo hiểm xã hội

Tác giả: PVH
Danh mục: Xã hội
Trong phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội năm 2017, ngày 26/5, chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) được nhiều đại biểu chỉ ra những tồn tại hạn chế, bất cập, cũng như “hiến kế” để Nghị quyết của Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH sớm đi vào cuộc sống.
Ý kiến của bạn