Điểm nhấn BHXH năm 2018: Đảm bảo bình đẳng cho lao động nữ

Nguồn: BHXH Việt Nam
Danh mục: Xã hội
Một số điều của Luật BHXH chính thức có hiệu lực năm 2018 theo hướng có lợi cho người dân như mở rộng đối tượng đóng BHXH bắt buộc với lao động có hợp đồng từ 1 - 3 tháng; hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện... Bên cạnh đó là chính sách đảm bảo bình đẳng cho lao động nữ nghỉ hưu trong giai đoạn 2028 - 2021.
Ý kiến của bạn