Đừng để trẻ em gái bị đói nghèo và bị buôn bán

Tác giả: BT Nguồn: UNFPA
Danh mục:
Nếu trẻ em gái có cơ hội được đi học cao hơn, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, không phải kết hôn, sinh con khi còn quá trẻ, điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho chính các em mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho các con của các em, gia đình, đất nước.
Ý kiến của bạn