Gần 1.400 dự án đô thị có điều chỉnh quy hoạch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân

Tác giả: PVH
Danh mục: Xã hội
Thảo luận tại hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi có Luật Đất đai năm 2013, đại biểu QH cho biết: Cả nước có gần 1.400 dự án đô thị có điều chỉnh quy hoạch từ 1 đến 6 lần và có xu hướng tăng tối đa lợi ích cho chủ đầu tư; giảm tối đa tiện ích công cộng và lợi ích của người dân như tăng số tầng, diện tích sàn, chia nhỏ diện tích căn hộ, tăng mật độ xây dựng, giảm diện tích cây xanh…
Ý kiến của bạn