Hành trình không đơn độc của phụ nữ biên cương

Tác giả: PV
Danh mục:
Phụ nữ nghèo vùng biên cương sẽ vơi bớt khó khăn trên hành trình thoát nghèo, vững vàng bám trụ, xây dựng quê hương khi các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cùng chung tay san sẻ, giúp đỡ trong suốt 3 năm chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".
Ý kiến của bạn