Học sinh quấn lấy nhau nơi công cộng, người khác ngượng thay

Tác giả: Dương Hà
Danh mục: Xã hội
Xã hội dù đã có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu nhưng vẫn chưa đủ để có thể chấp nhận hình ảnh 'nóng mắt' từ những học sinh còn đang mặc đồng phục. Cha mẹ cần khuyên nhủ để con hiểu tình cảm cá nhân là sự riêng tư, không nên phơi bày lộ liễu.
Ý kiến của bạn