Hơn 2 triệu hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay chính sách

Tác giả: PV Nguồn: VBSP
Danh mục: Xã hội
Chiều ngày 25/9, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam”.
ngan-hang-chinh-sach.jpg
Trên 2 triệu hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay tại NHCSXH

 

Theo báo cáo, đến 31/8/2019, có trên 1,4 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại NHCSXH, với doanh số cho vay là 135.964 tỷ đồng; có trên 2 triệu hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 162 nghìn lao động…

Ý kiến của bạn