Hơn 31 ngàn tỷ đồng vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo

Tác giả: H. Hòa
Danh mục:
Gần 1,2 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với tổng số 31 ngàn tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017. Qua đó, giúp hàng ngàn hộ gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Ý kiến của bạn