Không còn bị cay mắt với ớt

Tác giả: Trà Li Nguồn: finecooking.com
Danh mục:
Trước khi thái ớt, hãy xoa thật kỹ một chút dầu ăn lên tay và các ngón tay, chúng sẽ giúp bạn rửa trôi những chất gây cay mắt từ ớt một cách dễ dàng hơn.
Ý kiến của bạn