Làm giàu từ nghề trồng nấm

Tác giả: H. Hòa
Danh mục:
5 năm qua, Hội LHPN xã Phú Hồ lập và duy trì Tổ hợp tác trồng nấm xã Phú Hồ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Cùng trong tập thể với hơn 30 thành viên, hội viên phụ nữ được hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật và cùng giúp nhau sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Ý kiến của bạn