“Mình là con trai và bà yêu mình hơn so với các cô em gái”

Tác giả: Thu Hiền Nguồn: UN Women
Danh mục: Hôn nhân - Gia đình
Giới trẻ Việt Nam và Trung Quốc hiện đang nghĩ gì về bất bình đẳng giới? Họ muốn làm gì để thay đổi và cách để chống lại bạo lực với phụ nữ, trẻ em gái?... Một hành trình đầy cảm hứng do UN Women thực hiện sẽ cho bạn những câu trả lời.
Ý kiến của bạn