Người dân có quyền khởi kiện chính quyền vì quy hoạch treo?

Tác giả: PVH
Danh mục: Xã hội
Thảo luận tại hội trường ngày 27/5 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, nhiều đại biểu cho biết, quy hoạch treo diễn ra phổ biến, gây thiệt hại rất lớn cho nhân dân. Một số ý kiến đề xuất tăng cường biện pháp quản lý, tăng chế tài xử phạt với dự án treo; người dân có quyền khởi kiện chính quyền để xảy ra tình trạng quy hoạch treo.
Ý kiến của bạn