Người Sài Gòn nói về mặc áo dài ngày thường

Tác giả: Minh Tuấn
Danh mục:
"Mặc áo dài trong các sinh hoạt đời thường", nội dung vận động của Ban tổ chức lễ hội Áo dài lần thứ 3 tại TP Hồ Chí Minh sẽ được người dân TP đó nhận theo nhiều cách.
Ý kiến của bạn