Phạm Trần Thanh Duy, Mai Ngô kể chuyện theo đuổi giấc mơ

Tác giả: TA
Danh mục:
Trong MV “Follow your dream”,Phạm Trần Thanh Duy, Mai Ngô đã cho thấy rằng, bất cứ ai cũng có quyền mơ và theo đuổi giấc mơ, chỉ cần vững tin.
Ý kiến của bạn