Quan điểm thú vị về "đồng thuận trong tình dục"

Tác giả: T/H Nguồn: YChange
Danh mục: Hôn nhân - Gia đình
Nếu tuần trước bạn đã sẵn sàng nhưng tuần này bạn không muốn? Thế nào là môi trường an toàn, quyền được giáo dục đầy đủ…? Hãy cùng bàn luận về chủ đề còn khá lạ lẫm, nhạy cảm này.
Ý kiến của bạn