Sự cần thiết của vi chất dinh dưỡng đối với trẻ em

Tác giả: PV Nguồn: Vinamilk
Danh mục: Sản phẩm hồng
Theo kết quả khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em Việt Nam trung bình là 23,8%. Tức là cứ 4 trẻ thì 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là thiếu vi chất dinh dưỡng, thậm chí có đến gần 70% trẻ em thiếu vi chất kẽm và gần 30% thiếu sắt.
Ý kiến của bạn