Thanh lọc môi trường bằng công nghệ vi sinh

Tác giả: PV Nguồn: BTC Giải Kovalevskaia
Danh mục:
Đạt giải Kovalevskaia năm 2015, PGS. TS. Đặng Cẩm Hà, tư vấn của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và đồng nghiệp đã tìm ra “phương thuốc” thanh lọc môi trường bằng công nghệ vi sinh và khẳng định được nội lực và trí tuệ Việt Nam.